Halaman Utama

Manual Pengguna

Selamat datang ke Laman Aplikasi eULPL. Berikut adalah manual pengguna bagi Penilaian Keberkesanan Kursus
1. Lihat ruangan Senarai Penilaian Kursus atau Klik button Penilaian Kursus
2. Lihat ruangan Tindakan dan Klik button Penilaian
3. Sila isi Borang Penilaian Keberkesanan Kursus
4. Klik button SIMPAN REKOD untuk simpan rekod.
5. Selesai.