Halaman Penilaian Kursus

Borang Penilaian Keberkesanan Kursus

ID Kursus #0000346
Nama Kursus KURSUS PENGURUSAN PEJABAT (PLATFORM GOOGLE)
Tempat BILIK MESYUARAT JHEP
Tarikh 29 MAC 2023
Penganjur JHEP
Urusetia/PLPL ABU BAKAR B ABDUL HAMID
Gred Skor
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Kurang Setuju 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5
 
Sila maklumkan pandangan anda terhadap program latihan/kursus yang telah anda ikuti ini dengan menanda ( / ) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas.
 
Bil Item
1
2
3
4
5
Penilaian Penceramah
1 Objektif kursus tercapai
2 Kandungan kursus serta tugasan/latihan/bengkel yang sesuai
3 Penyampaian yang baik dan berkesan
4 Penggunaan alat bantuan mengajar dengan berkesan.
Penilaian Pelaksanaan Kursus
5 Suasana tempat kursus yang kondusif
6 Perancangan dan pelaksanaan program telah dibuat dengan lancar
7 Masa yang diperuntukan bagi setiap modul adalah sesuai
Penilaian Keberkesanan Kursus Terhadap Peserta
8 Peningkatan pengetahuan/pemahaman berbanding sebelum ini
9 Lebih berkeyakinan untuk mengajar modul yang berkenaan/menjalankan tugas berkaitan/mengaplikasikan apa yang dipelajari berbanding dengan sebelum in
10 Pada keseluruhannya latihan/kursus ini berjaya dan bermanfaat.
Ulasan Peserta
 
Kesediaan dan berkeyakinan untuk berkongsi ilmu yang diperolehi serta menjalankan aktiviti/projek berkaitan kursus.
 
YA / TIDAK, jika TIDAK sila nyatakan sebab
YA
TIDAK
 
Nyatakan Sebab